Maaien Waterplanten Markermeer

2 juli 2018

Maandag 2 juli is er gestart met het maaien van ruim 300 hectare waterplanten in het Markermeer. De waterplanten worden gemaaid om de havens van Hoorn goed bereikbaar en aantrekkelijk te houden voor de pleziervaart.

Voor het hele artikel en meer informatie kunt u de onderstaande link volgen:

https://www.hoorn.nl/maaienwaterplanten